Khoảng 40 000 tỷ đồng sẽ được đưa vào thị trường bất động sản khi Nhà nước nới room tín dụng. Đây là cơ hội đầu tư tốt vô cùng ổn định vào đất nền. Trong đó,