Trước sự quan tâm của khách hàng, nhiều bài đánh giá xe VinFast được chia sẻ trên mạng xã hội. Về khả năng vận hành, xe hội tụ những đặc điểm nổi bật nào? Chúng ta cùng