Việc lắp đặt camera giám sát trong cuộc sống của chúng ta hiện nay là điều đã trở nên phổ biến hơn. Nhờ có thiết bị này thì chúng ta có thể yên tâm khi tài sản