Nhằm khắc phục tối ưu những nhược điểm của nắp thùng  Carryboy đồng thời đem đến một dòng phụ kiện độ xe hoàn hảo cho ông vua bán tải Ford Ranger. Tìm hiểu nắp thùng KSC về